Utleie

Ta kontakt hvis du ønsker å leie bedehuset.  

 

Kontaktperson:
Sylva Kvarme. Mobil: 913 10 141

 

Utleiepriser hovedetasjen:
Hele hovedetasje: kr. 2500,-
Storsal m/kjøkken: kr. 2000,-

Lillesal m/kjøkken: kr. 1500,-

Renhold kommer i tillegg: kr. 450,-

 

Utleiepriser sokkelen:
Hele sokkelen: kr. 1500,-
Kafèrom og hall (inkludert bordtennis hvis ønskelig): kr. 800,-
Kafèrom uten kjøkken: kr. 500,-
Aktivitetsrom og hall (inkludert bordtennis): kr. 800,-

Bursdager - hele sokkel - maks 3 timer: kr 500,-

Renhold kommer i tillegg:
Hele: kr. 350,-
Kaferom og hall: kr. 250,-
Aktivitetsrom og hall - uten kjøkken: kr. 250,-

Angående minnesamvær, ta gjerne kontakt selv om bedehuset er opptatt i følge kalenderen. Enkelte ting kan muligens endres.

 

Konfirmasjonsselskap: 

2019: Hovedetasje: bestilt                              Sokkel: bestilt

2020: Hovedetasje: bestilt                              Sokkel: bestilt

2021: Hovedetasje: bestilt                              Sokkel: bestilt

2022: Hovedetasje: bestilt                              Sokkel: ledig

2023: Hovedetasje: bestilt                              Sokkel: ledig

2024: Hovedetasje: bestilt                              Sokkel: ledig

2025: Hovedetasje: bestilt                              Sokkel: bestilt

2026: Hovedetasje: bestilt                              Sokkel: ledig

2027: Hovedetasje: ledig                                Sokkel: ledig

2028: Hovedetasje: bestilt                              Sokkel: ledig

2029: Hovedetasje: bestilt                              Sokkel: ledig