Generelt

Frosta bedehus eies av Normisjon Frosta, og benyttes til møter, barne- og ungdomsarbeid, selskaper, minnesamvær med mere.

Huset ble bygd på dugnad og innviet i 1979.

Besøksadressen er Bjørklyvegen 10.