Normisjon Frosta

Styret for Normisjon Frosta (2023)

Ruth Skogen (leder) Mobil: 992 66 361
Torunn Dagny Nesse (nestleder)
Kari Stavseth (styremedlem) 
Anne-Lise Sivertsen (styremedlem)

 

Adresse Normisjon Frosta

Normisjon Frosta
v/Ruth Skogen
Nedre Brubakken 12
7633 Frosta

For kontakt vedrørende utleie, se eget punkt "Utleie" i menyen

Lenker:
Normisjon region Trøndelag