Normisjon Frosta

Styret for Normisjon Frosta: sist endret  11.02.19

Ruth Skogen (leder) Mobil: 992 66 361
Arne Haug (nestleder)
Brit Hyldmo Stavseth (styremedlem) 
Dag Petter Husby (sekretær)
Olav Skogen (kasserer)

 

Adresse Normisjon Frosta

Normisjon Frosta
v/Ruth Skogen
Nedre Brubakken 12
7633 Frosta

For kontakt vedrørende utleie, se eget punkt "Utleie" i menyen

Lenker:
Normisjon region Trøndelag