Normisjon Frosta

Styret for Normisjon Frosta: sist endret  11.02.19

Gerd Karin Greistad (leder) Mobil: 932 01 616
Siv Tone Nesshaug (styremedlem) 
Arne Haug (nestleder)
Ruth Skogen (sekretær)
Olav Skogen (kasserer)

 

Adresse Normisjon Frosta

Normisjon Frosta
v/Gerd Karin Greistad
Kjelsåsen 68, 7633 Frosta

For kontakt vedrørende utleie, se eget punkt "Utleie" i menyen

Lenker:
Normisjon region Trøndelag